Unika bilder av Kenneth Olausson som följde Ronnie Peterson under 10 år.

Bildrättigheter

Alla bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen.
För mer information om att använda dessa bilder – kontakta Ronnie Petersons organisation »